اطلاعات نمایشگاه

 میتوانید اطلاعات مربوط به برگزاری نمایشگاه در ماه آینده را در این بخش ببینید.

 
Trade fair Town/city Country Period of time
Eisenwarenmesse Cologne Germany 04.03. - 07.03.2018
SHK Essen Essen Germany 06.03. - 09.03.2018
SOCODA France 13.03. - 14.03.2018
GrindTec Augsburg Germany 14.03. - 17.03.2018
TechniShow Utrecht Netherlands 20.03. - 23.03.2018
China International hardware fair Shanghai China 29.03. - 31.03.2018
HUBERTUS EXPO Warsaw Poland 06.04. - 08.04.2018
STOM-TOOL Kielce Poland 10.04. - 12.04.2018
DIEMOULD Mumbai India 11.04. - 14.04.2018
DITEC Braunschweig Germany 11.04. - 12.04.2018
FEIMEC São Paulo Brasil 24.04. - 28.04.2018
Japan International Welding Show 2018 Tokyo Japan 25.04. - 28.04.2018
Intertool Vienna Austria 15.05. - 18.05.2018
ELMIA SVETS / WELDING Jönköping Sweden 15.05. - 18.05.2018
ITM Poznan Poland 05.06. - 08.06.2018
ACMEE Chennai India 21.06. - 25.06.2018
AMTEX Delhi India 06.07. - 09.07.2018
interforst Munich Germany 18.07. - 22.07.2018
ELECTRA MINING Johannesburg South Africa 10.09. - 14.09.2018
AMB Stuttgart Germany 18.09. - 22.09.2018
Motomesse TESS Oslo Norway 27.09. - 28.09.2018
TIIE - Tehran Int’l Industry Exhibition Teheran Iran 06.10. - 09.10.2018
EuroBLECH Hannover Germany 23.10. - 27.10.2018
Ankiros Istanbul Turkey 25.10. - 27.10.2018
NIL Verbindingsweek Gornichem Netherlands 30.10. - 01.11.2018
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400