Redaktion


Ansvarig för innehållet:

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Telefon: + 08 564 72 300
Telefax: + 08 564 72 301

e-mail: info@pferd-vsm.se

Org.nr 5563-15 81 60
VAT-nr SE556315816001

VD: Staffan Sonesson
SE5563158160

Denna webbplats har länkar till tredje parts webbplatser ("externa länkar"). Resp utgivare ansvarar för innehållet på dessa webbplatser. Vi har kontrollerat innehållet med avseende på ev lagbrott när kopplingen till de externa länkarna gjordes. Vid detta tillfälle har inga lagbrott kunnat upptäckas. Vi har inget som helst inflytande på aktuell och kommande utformning och på innehållet i de länkade sidorna. Att lägga till externa länkar betyder inte, att vi anammar innehållet bakom hänvisningen eller länken. Ständig kontroll av de externa länkarna kan man inte kräva av oss utan konkreta hänvisningar till lagbrott. Vid kännedom om lagbrott tas sådana externa länkar omedelbart bort.

Innehållet som publiceras på denna webbplats gäller under tysk upphovsrätt och immaterialrättsintrång. All användning som inte är tillåten av tysk upphovsrätt och immaterialrättsintrång behöver dessförinnan vårt eller aktuell rättsinnehavares skriftliga medgivande. Detta gäller speciellt för kopiering, bearbetning, översättning, lagring, databehandling resp återgivning av innehåll i databanker eller andra elektroniska medier och system. Innehåll och rättigheter för tredje part är därvid markerade som sådana. Otillåten kopiering eller återgivning av delar av innehållet eller kompletta sidor är ej tillåtet och är straffbart. Endast kopiering och downloads för personligt, privat och ej kommerciellt bruk är tillåtet.

Endast med skriftligt tillstånd är det tillåtet att visa denna webbplats i andra ramar.

Vi vill understyrka, att det inte är önskvärt att använda Impressums kontaktdata för yrkesmässig reklam, om vi inte tidigare lämnat vårt skriftliga samtycke eller om en affärsförbindelse redan existerar. Vi och alla personer som omnämnes på denna webbplats motsätter sig härmed varje kommersiell användning och utlämnande av data.

På denna websida samlas och lagras data för marknads- och opitmeringsändamål i samarbete med Piwik, ett opensource-baserat webanalysverktyg (http://de.piwik.org). Från dessa data kan en anonym användarprofil skapas under en pseudonym. Cookies kan användas för detta. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cache-minnet hos besökarens webbläsare. Cookies gör så att webbläsaren känns igen. De data som hämtas via Piwik kan inte användas utan uttryckligt medgivande från den berörda personen, inte heller för att identifiera en besökare eller för att koppla ihop personlig information med pseudonymen

Icons by Mark James, http://www.famfamfam.com/

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se