Algemene verkoopvoorwaarden

Bestelmogelijkheden
Hetzij schriftelijk, per fax, per telefoon of digitaal – PFERD biedt u veelzijdige bestelmogelijkheden aan. (Uw PFERD-verkoopadviseur kent de voor u de gunstigste manier.)

Prijsstelling
De in deze prijslijst aangegeven prijzen zijn per stuk en exclusief BTW. Zij dienen als richtlijn. Ondanks de grote zorg, waarmee wij deze prijslijst hebben gemaakt, kunnen er toch nog fouten ingeslopen zijn. Daarom behouden wij ons het recht van prijswijzigingen voor zonder voorafgaand bericht.

Minimale orderwaarde
Onder € 250,-- netto bestelwaarde worden vrachtkosten en € 25,-- administratiekosten in rekening gebracht.
Tussen € 250,-- en € 500,-- netto bestelwaarde worden de vrachtkosten in rekening gebracht.
Boven € 500,-- netto bestelwaarde franco huis.

Leveringen
Bij catalogusartikelen garanderen onze voorraadbestanden een uitleveringsgraad van 98%.

Technische wijzigingen
PFERD-producten worden steeds verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons technische wijzigingen van gereedschappen en machines voor zonder voorafgaand bericht.

EG-verordening REACH (1907/2006/EG)
De wetgever heeft tot doel met REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van chemicaliën) de gevaren en risico’s door chemische stoffen te minimaliseren en een hoger beschermingsniveau voor mens en omgeving te realiseren. Informatie over de PFERD-gereedschappen in het kader van de EG-verordening REACH vindt u op onze internetpagina www.pferd.com.

 
 

Beurzen

PFERD neemt ook dit jaar weer aan verschillende beurzen deel. Hier vindt u alle beurzen, waaraan PFERD deelneemt.

Contact

PFERD-Rüggeberg bvba
Waterranonkelstraat 2 a
1130 Brussel

Tel: +32 (0)2 2470590
Fax: +32 (0)2 2163054
E-Mail: info@pferd.be


Toerentalberekenaar

Bereken hier het optimale toerental voor uw PFERD-gereedschap.