Overigen


Voor de inhoud verantwoordelijk:

PFERD-Rüggeberg sprl
Waterranonkelstraat 2 a
1130 Brussel

Tel: +32 02 2470590
Fax: +32 02 2163054
email: info@pferd.be

Directeur: Peter van der Eecken
Onderdeel van August Rüggeberg GmbH & Co.KG, Hauptstrasse 13 - D-51709 Marienheide
Directie hoofdkantoor:
Jörn Bielenberg (woordvoerder/CEO), Klaus Kasper, Stefan Kroll

RPR Brussel
T.V.A. BE0401.911.481

Banken

Fortis 210-0518905-07
IBAN: BE74210051890507
BIC: GEBABEBB

ING 310-0736475-40
IBAN: BE02310073647540
BIC: BBRUBEBB

C.C.P 000-0028834-25 P.C.R.
IBAN: BE70000002883425
BIC: BPOTBEB1

Deze website bevat koppelingen naar websites van derden ("externe links"). Deze websites zijn onderhevig aan de aansprakelijkheid van de betreffende gebruiker. De aanbieder heeft bij de koppeling van de externe links de vreemde inhouden gecontroleerd of er eventuele rechtsovertredingen bestaan. Tot dit tijdstip waren geen rechtsovertredingen aantoonbaar. De aanbieder heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving van de inhouden van de gekoppelde pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder zich over de verwijzing of links achterliggende inhouden tot eigen maakt. Een voortdurende controle van de externen links kan niet van de aanbieder zonder concrete verwijzingen naar rechtsovertredingen gevergd worden. Bij kennis van rechtsovertredingen worden echter dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd.

De op deze website gepubliceerde inhouden zijn onderhevig aan het Duitse auteurs- en octrooirecht. Elk door het Duitse acteurs- en octrooirecht niet toegestane gebruik heeft vantevoren de schriftelijke toestemming van de aanbieder nodig of de betreffende eigenaar van de rechten. Dit geldt in het bijzonder bij verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslaan, verwerking resp.doorgave van inhouden in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhouden en rechten van derden zijn daarbij als zodanig weergegeven. De ongeoorloofde verveelvoudiging of doorgave van separate inhouden of complete bladzijden is niet toegestaan en strafbaar. Enkel en alleen het maken van kopieën en downloads voor het persoonlijke, privé- en niet commercieel gebruik is toegestaan.

De presentatie van deze website in vreemde frames is alleen toegelaten met schriftelijke toestemming.

Het gebruik van de contactgegevens van het impressum voor zakelijke reclame is uitdrukkelijk ongewenst, of de aanbieder moet hiervoor zijn schriftelijke toestemming gegeven hebben of er bestaat reeds een zakelijke relatie. De aanbieder en alle op  deze website genoemde personen spreken hiermee ieder commercieel gebruik en doorgave van uw gegevens tegen.

Icons by Mark James, http://www.famfamfam.com/

Deze impressum geldt ook voor onze Social Media kanalen (zoals bijv. Facebook, Youtube enz.).

 
 

Beurzen

PFERD neemt ook dit jaar weer aan verschillende beurzen deel. Hier vindt u alle beurzen, waaraan PFERD deelneemt.

Contact

PFERD-Rüggeberg bvba
Waterranonkelstraat 2 a
1130 Brussel

Tel: +32 (0)2 2470590
Fax: +32 (0)2 2163054
E-Mail: info@pferd.be


Toerentalberekenaar

Bereken hier het optimale toerental voor uw PFERD-gereedschap.