bv PFERD-Rüggeberg srl

PFERD biedt u de combinatie van kwaliteitsgereedschappen, machines en individueel advies, die u nodig heeft voor de optimale oplossing van uw opgaven op het gebied van oppervlaktebewerking en doorslijpen van materialen.

Overzicht
Productzoeker PFERD-gereedschappen

Vind het juiste gereedschap met onze productzoeker. Geef een toepassing, materiaal en/of machinetype op. U kunt de zoekactie bovendien verfijnen met filters.

Lezen

PFERD-klanten profiteren van een groot aantal extra prestaties. Hier vindt u een selectie van de prestaties die bijdragen aan uw meerwaarde in de samenwerking met PFERD.

Overzicht

Het PFERD-gereedschappenhandboek omvat meer dan 9.000 gereedschappen als ook kennis m.b.t. de oppervlaktebewerking en het doorslijpen van materialen.

Lezen

PFERD is leidend in de ontwikkeling, productie en advisering alsmede de verkoop van gereedschapsoplossingen voor de oppervlaktebewerking en het doorslijpen van materialen.

Overzicht

Wij beantwoorden uw vragen over bewerkingsopgaven, materialen, machines enz.

Lezen

Biociden en behandelde voorwerpen

Informeer ons a.u.b. vóór elke levering of de producten/materialen die u aan ons levert, biocide stoffen bevatten of hiermee zijn behandeld. Geef in dit geval aan om welke biocide stoffen het concreet gaat en welke producten het betreft.

Anders gaan wij ervan uit dat er geen biocide stoffen in uw producten/materialen voorkomen.

Op 1 september 2013 komt de nieuwe Verordening inzake biociden (EU) nr. 528/2012 in de plaats van de tot dan toe geldige Richtlijn 98/8/EG.

De nieuwe verordening maakt nieuwe toelatingsprocedures mogelijk, bijvoorbeeld de toelating in de unie of de toelating van productfamilies. Voor producten met een gunstig milieu- en gezondheidsprofiel bestaat er een vereenvoudigde procedure. Bovendien vallen naast biociden nu ook met biociden behandelde voorwerpen onder de verordening. Naast nieuwe aanduidingsvoorschriften mogen deze alleen werkzame stoffen bevatten die in de Europese Unie verkocht mogen worden. In het kader van de nieuwe verordening wordt ook het gebruik van in situ ontstane werkzame stoffen (bijvoorbeeld ozon) geregeld. Als gevolg van de wijziging van de wettelijke grondslag worden er nieuwe eisen gesteld aan de aanvraagdocumenten. Bovendien zijn er vernieuwingen bij de formele eisen voor de toelating van biociden, zoals bij de in te dienen formaten en de termijnen.

Belangrijke termijnen

 • September 2013
  De Verordening (EU) nr. 528/2012 vervangt de Richtlijn 98/8/EG.
 • September 2015
  Biociden mogen alleen werkzame stoffen bevatten van ondernemingen die zijn opgenomen in een positieve lijst van het ECHA.
 • Tot 1 september 2017
  Aanvragen tot toelating voor in situ vervaardigde biociden die niet onder de Richtlijn 98/8/EG vielen.

Biociden zijn …

producten die door hun chemische of biologische eigenschappen werkzaam zijn tegen schadelijke organismen of schade door schadelijke organismen voorkomen. Biociden hebben een verscheidenheid aan toepassingen. De desbetreffende productsoorten zijn opgenomen in bijlage V bij de Verordening inzake biociden.

Er zijn vier hoofdgroepen met in totaal 22 productsoorten

 • Desinfecteermiddelen
  (bijvoorbeeld producten voor het desinfecteren van oppervlakken of drinkwater)
 • Conserveermiddelen
  (bijvoorbeeld houtconserveermiddelen, conserveermiddelen voor coatings of bouwmaterialen, conserveermiddelen voor producten tijdens opslag)
 • Plaagbestrijdingsmiddelen
  (bijvoorbeeld insecticiden, rodenticiden of afweermiddelen en lokstoffen)
 • Andere biociden
  (bijvoorbeeld aangroeiwerende middelen voor vaartuigen)

Contact mogelijkheden

Welcome


We have discovered that you are coming from another country. Do you want to switch to the site for that country?