bv PFERD-Rüggeberg srl

PFERD biedt u de combinatie van kwaliteitsgereedschappen, machines en individueel advies, die u nodig heeft voor de optimale oplossing van uw opgaven op het gebied van oppervlaktebewerking en doorslijpen van materialen.

Overzicht
Productzoeker PFERD-gereedschappen

Vind het juiste gereedschap met onze productzoeker. Geef een toepassing, materiaal en/of machinetype op. U kunt de zoekactie bovendien verfijnen met filters.

Lezen

PFERD-klanten profiteren van een groot aantal extra prestaties. Hier vindt u een selectie van de prestaties die bijdragen aan uw meerwaarde in de samenwerking met PFERD.

Overzicht

Het PFERD-gereedschappenhandboek omvat meer dan 9.000 gereedschappen als ook kennis m.b.t. de oppervlaktebewerking en het doorslijpen van materialen.

Lezen

PFERD is leidend in de ontwikkeling, productie en advisering alsmede de verkoop van gereedschapsoplossingen voor de oppervlaktebewerking en het doorslijpen van materialen.

Overzicht

Wij beantwoorden uw vragen over bewerkingsopgaven, materialen, machines enz.

Lezen

Negatieve lijst voor bestanddelen in geleverde materialen en producten

Op basis van verhoogde kwalitatieve en wettelijke eisen vindt u hieronder een lijst van stoffen of stofklassen, die niet of slechts onder beperkende voorwaarden door PFERD worden geaccepteerd als bestanddeel van het te leveren materiaal/product. Deze lijst wordt voortdurend aangepast, bijvoorbeeld door nieuwe richtlijnen.

Let er daarom bij leveringen aan ons op dat de genoemde punten in acht worden genomen

 • REACH-verordening

  Verboden en beperkingen volgens REACH-verordening

  De REACH-verordening inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen bevat uitgebreide eisen voor fabrikanten, importeurs, handelaren en downstreamgebruikers van chemische stoffen. Naast informatieverplichtingen worden ook andere verplichtingen geregeld, bijvoorbeeld de registratie, autorisatie en beperking (=verbod) van chemische stoffen. Niet alleen chemische stoffen, maar ook producten die hieruit zijn vervaardigd (bijvoorbeeld producten zoals machines, speelgoed, onderdelen enz.) vallen binnen het toepassingsgebied van de REACH-verordening.

  Bijlage XVII bevat vermeldingen met zogenaamde beperkingen (verboden op het gebruik van bepaalde stoffen). Voor elke vermelding worden de beperkingsvoorwaarden gedefinieerd, d.w.z. voor welke toepassingen de verboden gelden of welke grenswaarden concreet moeten worden onderschreden.

  Alle aan PFERD geleverde producten moeten voldoen aan de eisen van de geldende versie van de REACH-verordening met alle wijzigingen.

 • PAK’s

  Verbod op het gebruik van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

  De stofklasse van de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) omvat enkele honderden afzonderlijke stoffen. Al deze verbindingen hebben gemeen dat ze bestaan uit een basisstructuur van gekoppelde benzeenringen.

  Ook volgens de inzichten van het Duitse ministerie voor risicobeoordeling worden PAK’s ervan verdacht het genetische materiaal te wijzigen, kankerverwekkend te zijn en de voortplanting te schaden.

  De Productveiligheidscommissie (AfPS) heeft op 4 augustus 2014 de vereisten vastgesteld voor het testen op PAK’s in het kader van de toekenning van het GS-keurmerk als specificatie volgens § 21, lid 1, nr. 3, van de wet algemene productveiligheid (ProdSG). De implementatie vindt plaats door middel van een GS-specificatie .

  Om ervoor te zorgen dat PFERD-producten aan deze vereisten voldoen, moeten alle aan PFERD geleverde producten aan deze specificatie voldoen en moeten deze ten minste de grenswaarden volgens categorie 2 aanhouden. In het bijzonder mag geen met PAK’s verontreinigde weekmakerolie en roet worden gebruikt.

 • Dimethylfumaraat

  Verbod op het gebruik van dimethylfumaraat

  Verordening (EU) nr. 412/2012 van 15-05-2012 vervangt het tijdelijke besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 17-03-2009 (2009/251/EG). Dimethylfumaraat (DMF) mag niet in producten of bestanddelen daarvan in concentraties van meer dan 0,1 mg/kg worden gebruikt en/of op de markt worden gebracht.

  DMF (CAS-nr. 624-49-7), gebruikt als biocide tegen schimmels, wordt beschouwd als een sterk contactallergeen en kan reeds in geringe concentraties tot ernstige allergische reacties leiden.

  Binnen de EU is het gebruik van DMF voor de productie van consumptiegoederen reeds verboden door de biociderichtlijn 98/8/EG en DMF mag daarom niet worden aangetroffen bij producten die in Europa worden geproduceerd.

  DMF kan echter aanwezig zijn in ingevoerde goederen uit niet-EU-landen. Het wordt meestal verpakt in kleine zakjes (vergelijkbaar met de toegestane silicagel) gebruikt, maar kan ook direct op het product zijn aangebracht. Een product wordt beschouwd als DMF-houdend als er een zakje met DMF is bijgevoegd of als de grenswaarde van 0,1 mg/kg in het product zelf wordt overschreden.

  DMF-houdende producten mogen niet aan PFERD worden geleverd.

  Meer informatie over dit thema vindt u hier .

 • Radioactieve besmetting

  Radioactieve besmetting van metaalhoudende producten

  In februari 2009 maakte het Duitse ministerie van milieu bekend dat in verschillende deelstaten radioactief besmette edelstaalproducten uit India werden aangetroffen (zie persdienst nr. 41/09).

  Voor zover tot nu toe bekend, zijn deze verontreinigingen het gevolg van het onopzettelijk smelten van radioactieve kobalt-60 stralingsbronnen in een Indiase smelterij.

  De aangetroffen producten zijn zowel voorproducten in de vorm van rondstaal van edelstaal, die in Duitsland verder verwerkt moeten worden, als eindproducten zoals bijvoorbeeld machineonderdelen.

  Besmette staalproducten als gevolg van het onopzettelijk smelten van radioactieve stralingsbronnen zijn een wereldwijd probleem. Er bestaat daardoor in principe een latent risico op radioactief besmette staalproducten.

  Uiteraard mogen de van u betrokken producten geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen voor onze medewerkers/klanten.

  Zorg er daarom voor dat een radioactieve besmetting van metaalhoudende materialen is uitgesloten bij leveringen aan PFERD.

  Hier vindt u de desbetreffende persmededeling over dit thema.

Contact mogelijkheden

Welcome


We have discovered that you are coming from another country. Do you want to switch to the site for that country?