کاربرد بیشتر

توجه بیشتر به مصرف کننده. شرکت فرد به همراه همکاری با صنعتگران دیگر پیشنهاد های کارشناسانه ای را برای حل مسائل فردی ارائه داده است.

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400