تعهد به ایمنی و عملکرد

استانداردهای بالای کیفیتی PFERD پایه و اساس محصولات نوآورانه با کارآیی بالای آن را تشکیل می‌دهند. تحقیق و توسعه، مهندسی مکانیک و تأسیسات داخلی و آزمایش مستمر و بهبود استانداردهای کیفیت و ایمنی در آزمایشگاه‌ها موجب تضمین کیفیت بالای PFERD می‌شود.

علاوه بر استانداردهای بالای کیفیت، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و همچنین ارگونومی نیز نقش مهمی بازی می‌کند. مدیریت کیفیت PFERD گواهی ISO 9001 را دریافت کرده است.

PFERD به‌عنوان یکی از اعضای مؤسس "سازمان ایمنی ابزار‌های سنگ‌زنی (oSa)" بیشترین ایمنی ممکن را برای کاربر و از طریق نظارت مستمر بر فرآیند تولید و همچنین تولید استاندارد و برچسب زدن محصولات در تمام کارخانه‌های تولیدی PFERD در سراسر جهان ارائه می‌کند.

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400