سیستم پایه ای شرکت فرد

شرکت فرد ترکیبی از کیفیت ابزار آلات ، دستگاهها و پیشنهادات خود را برای برش و صافی سطح مورد نیاز شما ارائه میدهد

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400