"مهم ترین ابزار شرکت PFERD:

PFERD با کتابچه راهنمای ابزار خود چیزی بیش از یک کاتالوگ معمولی را در اختیار قرار می‌دهد. ویرایش 22 همچنین با امکان پیمایش آسان، قابل فهم ابزار و با داشتن ساختاری منطقی و همچنین دانش فنی عمیق در بیش از 600 صفحه، بسیار موفق بوده است.

PFERD یکی از چند تولید‌کننده معدود ابزارهایی با کارآیی بالا و همچنین ابزارهای اختصاصی پنوماتیک، برقی و نیروی محرکه شفت انعطاف‌پذیر بوده و همه آنها را از یک منبع تأمین می‌کند.

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400