آموزش عملی و مشاوره

PFERD AKADEMIE دانش فنی صحیح و عملی جهان سنگ‌زنی و جدا‌سازی را به مشاوران و کاربران سراسر جهان ارائه می‌دهد. این افراد از طریق مجموعه‌ای از سمینارهای متوالی به متخصصان ابزار‌های PFERD تبدیل می‌شود.

 

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400