اطلاعات کاربردی

لوجستیک مرکزی فرد در سال 1991 در مساحت وسیعی در مارین هاید ساخته شد وبرای نخستین بار در سال 1996 گسترش پیدا کرد. دومین مرحله گسترش در زمینه انبار داری اتوماتیک ( ATL) در دسامبر سال 2004 انجام شد بعد از ساختن این مرکز سومین مرحله گسترش در جولای 2007 در نزدیکی ساختمان اصلی انبار (PHL) انجام شد و این تقسیم بندی لوجستیک به اتمام رسید.
 
کالاها در عرض 24 ساعت از انبار خارج میشوند. شرکت مرکزی فرد به شبکه جهانی انبار داری خود و عملکرد عالی همکاران در سراسر جهان اطمینان کامل دارد. محصولات موجود فرد همیشه با سرعت و هر تعداد در دسترس هستند.

لوجستیک مرکزی فرد ارسال سریع اجناس و کم شدن هزینه را تضمین کرده و سیستم سفارش الکتریکی را بوجود آورده است. در انجام یک درخواست مراحل ثبت سفارش، تحویل کالا، و نوشتن فاکتور به صورت الکتریکی انجام میشود. شرکت فرد قدر به پیگیری کردن بسته ی محصولات ارسال شده است. تمام محصولات ارسالی با شناسه های ارسالی قابل پیگیری هستند.


 

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400