دادن سفارش تنها با یک کلیک

شما چه از فروشگاه وب PFERD، از طریق EDIFACT یا nexMart می‌توانید ابزار PFERD را در هر مکان و در هر زمان سفارش دهید. PFERD تمامی اطلاعات مورد نیاز را در فرمت مورد نظر و مطلوب سیستم‌های کنترل موجودی شما از جمله بر اساس طبقه‌بندی Proficl@ss و eCl@ss ارائه می‌دهد.


 

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400