مشاوره های موجود در زمینه های متفاوت

نمایشگاه ابزار آلات محرک فرد، مشاوره و نمایش مطلوبی برای عرضه ی قطعه کار های محرک فرد هستند. کارشناسان این نوع ابزار آلات همراه با شما در حل مسائل پیش آمده اقدام کنند.

ارائه ابزار آلات حرفه ای

نمایشگاه ابزار آلات فرد همیشه همراه با فردی با تجربه و آگاه همراه است. او میتواند ابزارآلات مناسب و سازگار با نیاز شما را معرفی کند و نظریه های فنی و کاربردی برای حل مسائل پیش آمده در کار را عرضه کند. اگر در زمینه ی فروش خود علاقه مند به استفاده از این نمایشگاه محرک هستید با مشاوران مسئول فروش فرد تماس بگیرید.

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400