یک مارک پر توان، قدرت بالای کارائی ما، قول بی قید و شرط ما به شما!

اطمینان می PFERD حرفه گران در سراسر جهان به کنند. این نتیجه زحمات انسانهای بی شمار در است. این نتیجه مشارکت خود PFERD مجموعه به PFERD شما نیز هست که موجب تبدیل شدن یک براند درجه یک بین المللی متخصص عملیات بر روی سطوح فلزي و در رابطه با سايش و برش مواد صنعتی گشته اید.

تصمیم گیرندگان هر صنف به شرکا و نمایندگان اطمینان می کنند. PFERD فروش و همکاران با ترکیبی از مشاوره اختصاصی و هدفمند و همچنین ابزار پرتوان، کارا و خلاقانه با توانائی کاربر در محل مشتری همواره نتیجه ای تضمین شده، متناسب و مقرون به صرفه برای هرگونه کار و عمل دریافت خواهد کرد.

دلیل اطمینان نمایندگان و شرکای این است که آنها علاوه بر ارائه مشاوره بسیار حرفه ای و عمیق خود ابزار و کلاسهای نوآورانه برای کار و فعالیت مطمئن و ارگونومیک در دسترس قرار می دهند. بنابراین کار دقیقتر، آسانتر و سریعتر انجام می گردد.

بسیاری از نوآوریها در بازار بر پژوهش و فعالیتهای و نیز بر همفکری با تمامی PFERD توسعه گرانه پایگذاری شده اند. PFERD انسانهای مربوط به

به آبی اعتماد کن

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400