نو آوری های شرکت PFERD

شرکت PFERD در نمایشگاه کلن Cologne Hardware Fair- نو آوری‌های جدی و گوناگونی را به همراه مجموعهٔ کلی‌ محصولاتش ارائه نمود.
 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400