صنعتگران در سراسر دنیا در صنایع مختلف به آبی اعتماد می کنند و ابزار فرد را انتخاب مینمایند.

خلاقیت و سرعت بالای ابزار فرد، و همچنین ارائه مشاوره فنی در محل کار به صنعتگران، بهترین و مقرون به صرف هترین راه حل را جهت انجام موفق کارها تضمین مینماید
 
 
 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400