در سراسر دنیا مصرف کنندگان و پخش کنندگان به شرکت PFERD اعتماد داشته و محصولات PFERD را انتخاب می‌کنند.

 
 
 Axel Ditzinger  :اکسل دیتزینگر    من بطور کامل شرکت PFERD اعتماد دارم چرا که درخواست های بسیاری در رابطه با فروش و خدمات پس از فروش داریم.
 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400