خرید شرکت فرد

هدف از ساخت 6 سایت قابل دسترس از محصولات در سراسر جهان بالا بردن و رسیدن به کیفیت مطلوب ابزار آلات است. استفاده از مواد خام با کیفیت و فلزات و توجه به موارد زیست محیطی و ایمنی از نتایج  پایه ای افزایش خرید است.

ما با انجام پشتیبانی های بسیار در تلاش هستیم که به یک همکاری طولانی مدت با نمایندگان خود برسیم. همچنین استحکام بالای محصولات، ارسال سریع و گواهینامه ی ضمانت بر طبق DIN ISO 9001 باعث درخواست های مجدد بسیار و همکاری مطلوب با نمایندگان شده است.

اطلاعات عمومی

اطلاعات قابل دسترس

 

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400


Links

Click here for more information about "Purchasing from PFERD".

Downloads