گواهینامه ها

 نتیجه کار ایمن و متداوم تنها زمانی حاصل میشود که از کیفیت ابزار آلات مطمئن باشیم.برای متعهد بودن به این امر تمامی توسعه ها، محصولات و آزمایشات شرکت PFERD مبتنی بر استاندارهایی با بالاترین کیفیت هستند.

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400