داستان موفقیت در شکستن رکورد

 

  • برش 200,000

  • روز 4 فقط در

  • با یک نوع  تیغهٔ برش بی‌ نظیر

در اقدامی حیرت انگیز رکورد تعداد برش، در زمان برگزاری نمایشگاه شکسته شد: بیش از 200.000 برش با یک نوع  تیغهٔ تنها در چهار روز  R SG-INOX  میلی متری1

در شبکه Youtube شرکت PFERD می توانید مراحل اجرای این رکورد، همه اتفاقاتی که در جریان آن رخ داد و پشت صحنه های آن را مشاهده نمایید. در این جا می توانید پیش درآمدی از آن را تماشا کنید!

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400