شرایط خرید فرد


1. دامنه اعتبار
1.1 این قوانین و مقررات (در ادامه متن به اختصار EB) در طول مدت همکاری تجاری میان شرکت August Rüggeberg GmbH & Co. KG (در ادامه متن به اختصار PFERD) و تامیین کنندگان (در ادامه متن به اختصار پیمانکاران) برای تمامی خدماتی که ارائه می دهند، معتبر می باشند. و در آینده نیز برای فعالیت های تجاری با پیمانکاران معتبر خواهند بود.
1.2  در این زمینه تنها الزامات  EB مرجع و معتبر هستند؛ الزامات تجاری عمومی پیمانکاران در صورت تفاوت و یا مغایرت با این الزامات فاقد رسمیت می باشند، مگر اینکه به وضوح و به صورت کتبی توسط PFERD تائید شوند.

2.  پیشنهادات
2.1  پیشنهادات ارائه شده از طرف پیمانکاران فقط طبق الزامات EB پذیرفته خواهند شد. این پیشنهادات باید به یکی از زبان های آلمانی یا انگلیسی تنظیم شده باشند. پیمانکاران تا 12 روز پس از ارائه پیشنهاد باید به آن متعهد باشند، مگر در مواردی که به صورت کتبی هماهنگی لازم انجام شود. همواره ارسال سفارشات به منزله پذیرش قرارداد پیشنهادی پیمانکارانست.
2.2 پیشنهادات و تخمین قیمت ها الزام آور هستند و باید به صورت مجانی در اختیار PFERD قرار بگیرند.

3. سفارشات و قرارهای ویژه
3.1  سفارشات و قرارهای ویژه تنها زمانی برای PFERD الزام آور هستند که بصورت کتبی ارسال شوند و یا پس از موافقت شفاهی و یا شفاهی از راه دور بصورت کتبی تائید شوند.
3.2  سفارشات، اطلاعات و وعده هایی که از طریق تلفنی یا شفاهی داده شده باشند، تنها در صورتی برای PFERD  الزام آورند که بصورت کتبی به تائید PFERD رسیده باشند و یا PFERD به صورت مستدل از ارائه فرم کتبی صرف نظر کرده باشد.

4. ارسال/تاخیر
4.1 موعد مقرر تحویل کالاها برای پیمانکاران الزام آور است. موعد مقرر تحویل بیانگر زمان تحویل کالا به یکی از نشانی های مورد نظر PFERD است. در صورت تاخیر پیمانکار در تحویل کالای ارسالی، PFERD حق دارد به ازای هر روزکاری تاخیر خسارتی به مبلغ 0.2% - در مجموع حداکثر 5%- مبلغ تعیین شده را کسر نماید. این شرط در صورت انصراف از قرارداد با PFERD نیز برقرار است. اعمال کسر خسارت تا زمان پرداخت کامل به تعویق خواهد افتاد. ادعاهای قانونی درباره تاخیر و/یا انصراف درجای خود محفوظ خواهند بود.
4.2 مدارک مربوط به هر کالای ارسالی باید جهت تکمیل قرارداد به همراه آن فرستاده شوند، به ویژه موارد ذکر شده در جمله 2 بخش 9. عواقب ناشی از ارائه مدارک ارسالی با تاخیر، ناقص و یا نامربوط بر عهده پیمانکاران می باشد.
4.3  ارسال ها فقط در صورت تحویل کالا با بسته بندی مناسب و با تامین بیمه حمل و نقل پوشش دهنده ارزش کالای ارسالی به هزینه فروشنده در نشانی مورد نظر پذیرفته می شوند.
4.4 پیمانکاران موظفند درباره احتمال تاخیر در تحویل، مراتب را در اولین فرصت به صورت کتبی با ذکر علت و میزان تاخیر احتمالی به PFERD اطلاع دهند.
4.5 اگر پیمانکاران ملزم به نصب و/یا سرهم نمودن کالای ارسالی باشند، ارسال تنها پس از بازرسی کلیه خدمات پذیرفته خواهد شد. ممکن است که بازرسی تنها به صورت چشمی انجام شود. برای قسمت هایی که پس از نصب امکان بازرسی آنها وجود ندارد، پیمانکار مربوطه ملزم است در وقت مقتضی به PFERD برای پیش بازرسی اطلاع دهد. پس از انجام بازرسی باید صورت جلسه ای تهیه شود و به امضای هر دو طرف برسد.

5. انتقال مسئولیت
 در مورد ارسال کالاهای خریداری شده در هنگام تحویل کالا به نشانی مقصد، مسئولیت خرابی و یا آسیب های وارد شده به دریافت کننده کالا منتقل می شود. در مورد قرارداد های ارسالی کاری این مسئولیت تا زمان بازرسی کلیه خدمات توسط PFERD بر عهده پیمانکار خواهد بود.

6. مقدار ارسال/ ارسال های جزء به جزء
6.1 پیمانکاران تنها اجازه دارند مقدار سفارش داده شده از طرف PFERD را تحویل نمایند. مقادیر متفاوت تنها زمانی از طرف PFERD پذیرفته می شوند که از پیش به وضوح به صورت کتبی درباره آن توافق شده باشد. در صورتی که بازرسی کالای ارسالی به مدارک تکمیل شده نیاز داشته باشد، PFERD فرض را بر مرجوع شدن کالا می گذارد، در صورتی که مدارک مربوطه با در نظر گرفتن زمان بررسی معقول ارائه نشده باشند.
6.2 در مورد ارسال های جزء به جزء، تنها زمانی خدمات توافق شده در قرارداد انجام شده تلقی خواهند شد که کالا به صورت تمام و کمال ارسال گردد. قوانین ذکر شده در بند 363 قانون مدنی جمهوری فدرال آلمان در اینجا اعمال نمی شوند. پیمانکاران در مورد ارسال های جزء به جزء تمامی هزینه های افزوده شده را به عهده می گیرند. تمامی انتظارات PFERD درباره ارسال های قراردادی در مورد ارسال های جزء به جزء نیز به قوت خود باقی خواهند بود، بویژه در مورد ضمانت کالاها. در صورت صدور دستور بازگرداندن کالاها پیمانکار موظف است، تمامی مقادیر بازگشتی را به نحوی آماده کند تا در موعد تحویل در زمان معین قادر به ارائه آن باشد.

7. کیفیت
در صورتی که برای کالاهای ارسالی یا خدمات ارائه شده کیفیت و یا استاندارد خاصی مورد توافق قرار گرفته باشد، از آنها به عنوان کیفیت لازم یاد می شود.

8. قیمت ها
تمامی قیمت های پیشنهاد شده از طرف پیمانکاران در صورتی که توافق کتبی متفاوتی موجود نباشد به عنوان نرخ نهایی در نظر گرفته شده و مشمول قانون مالیات مشاغل آزاد می شوند (CIP Incoterms 2010) ، که شامل بسته بندی، بیمه حمل و نقل و مالیات بر ارزش افزوده وضع شده در آن زمان می شود.

9. تایید سفارشات/ صورت حساب ها
تاییدیه سفارشات و صورت حساب ها به صورت نامه های جداگانه برای PFERD ارسال می گردند؛ این تاییدیه ها نباید به همراه کالای ارسالی ضمیمه شوند. روی تمام مدارک، در کنار تعیین دقیق محدوده عرضه محصول، نوع و تعداد آنها، شماره سفارش و نام سفارش درج می شود.

10.   ابزار/ مدارک/طراحی
10.1 پیمانکاران متعهد می شوند که در راستای اجرای دستورالعمل ها، ابزار، تجهیزات آزمایشی، اسناد، نقشه ها، نمونه ها، طرح ها، دیسک ها و سایر موارد دریافتی از PFERD (در ادامه از این ها با عنوان تجهیزات نام برده می شود) را با رعایت محرمانه ماندن و مراقبت لازمه به مقصد برسانند. مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد که در آن صورت تمام تجهیزات یاد شده تحت مالکیت PFERD باقی می مانند. حق تصرف تا زمانی که بدهی مربوطه پرداخت شود، منع شده است. پیمانکاران مجازند که تجهیزات را تنها برای استفاده های قید شده در قرارداد و تنها تحت توافق بر سر میزان محرمانه بودن آنها، در اختیار شخص ثالث قرار دهند. این تجهیزات باید پس از اجرای دستورالعمل ها فورا و بدون نیاز به هیچ درخواست ویژه ای به  PFERD بازگردانده شوند.
10.2  تجهیزات می توانند تنها در محدوده های تصویب شده  توسط PFERD مورد استفاده قرار گیرند و بدون رضایت کتبی قبلی اجازه تکثیرو/یا قرار دادن در دسترس شخص ثالث را ندارند.
10.3 پیمانکاران نه شخصا حق ارائه و استفاده از محصولاتی که از تجهیزات طراحی شده توسط  PFERD و یا با کمک دیگر مشخصات فنی ویژه این شرکت ساخته شده اند، را دارند و نه اجازه دارند که آنها را به شخصی ثالث ارائه و یا برای کپی سازی در دسترس قرار دهند.

11.  ضمانت
11.1 پیمانکاران ضمانت می کنند که تمام کالاهای ارسالی با قرارداد و با همه  قوانین و مقررات دیگر و نسخه معتبر دستورالعمل ها در زمان تحویل مطابقت کنند و دارای ایمنی فنی و تکنولوژیک باشند. 
11.2 مدت ضمانت ها بر اساس آیین نامه مقررات تعیین می شود.
11.3 در مورد کالاهای ارسالی که برای پیمانکاران به طور مشخص از PFERD و به منظور فروش مجدد، خریداری می شوند، مدت ضمانت از زمان بازدید توسط مصرف کننده آغاز می گردد. در مورد کالاهای ارسالی که بازدید نمی شوند، مدت ضمانت از زمان ارسال برای مشتری شروع می شود. در هر حالت این مدت ضمانت، 36 ماه پس از ارسال برای آدرس نام برده شده در    قرار داد، پایان می یابد.
11.4 در مورد کالاهای ارسالی معیوب، PFERD در طول مدت ضمانت فرصت دارد ادعاهای قانونی مربوطه را در صورت تمایل اعمال نماید.
11.5 پرداخت هزینه های مربوط به کالاهای ارسالی معیوب موضوع قرارداد، به خصوص در حوزه هزینه نقل و انتقالات و نیروی کار به عهده پیمانکارانست.
11.6 PFERD در صورت بروز تغییرات بیش از حد، حق ادعای قانونی در مورد ضمانت و همچنین حق ادعای ارسالی های جایگزین رایگان را دارد.
11.7 در صورتیکه پیمانکار در طول مهلت مناسب فراهم شده، درخواست جبران خسارت وارده را برآورده نسازد، PFERD این حق را دارد که شخصا و یا از طریق یک شخص ثالث، جهت تامین هزینه ها اقدام نماید. اقدامات لازم جهت رفع ایرادات کوچک و پیشگیری از خسارات عمده می توانند بدون هماهنگی قبلی به هزینه پیمانکاران و یا اشخاص ثالث طرف قرارداد PFERD انجام شوند. به پیمانکار درباره علت، نوع و دامنه آن به صورت مقتضی اطلاع رسانی می شود.
11.8 دوره ضمانت کالا مابین مشاهده ایراد و برطرف شدن آن و یا تا زمان سرباز زدن پیمانکار از قبول تعهداتش در قبال کالای تامین شده به حالت تعلیق در می آید. برای قطعات تعویضی و یا تعمیری، دوره ضمانت کالا مجددا در زمان تحویل کالا به صورت بی نقص، قابل استفاده و مطابق قرارداد آغاز می شود.
11.9 در صورت پذیرش و یا استفاده، PFERD از حقوق خود در زمینه بی نقص بودن کالا صرف نظر نمی نماید.
11.10 PFERD به تعهد خود در قبال بازرسی بدون تاخیر کالاهای ارسالی در مدت 5 روزکاری از زمان تحویل کالا عمل خواهد کرد، مگر آنکه غیر از این توافق شده باشد. PFERD حق دارد به وظیفه اش در قبال اعلام ایرادات موجود ظرف 10 روزکاری پس از مشاهده ایراد عمل نماید. 

12. تعهدات در قبال محصول
در صورتی که شخص ثالث از PFERD درمورد تعهداتش در قبال محصولات ادعای خسارت کند، درحالی که این خسارت به کالای مورد نظر توسط پیمانکار ایجاد شده باشد، پیمانکار ملزم به رفع کلیه مسئولیت ها از PFERD و جبران کلیه خسارت های وارده و پرداخت هزینه های لازم، شامل هزینه های مربوط به اقدامات قانونی است. همچنین قوانین حقوقی نیز در این زمینه اعتبار دارند. تمامی این موارد درباره موارد ادعای حقوقی بدلیل عدم پایندی به تعهدات در قبال تولید کالا برقرارند، مگر در مواردی که PFERD به صورت سهوی یا عمدی مقصر بوده باشد.

13. حقوق مالکیت شخص ثالث
پیمانکاران متعهد می شوند که کالاهای ارسالی فاقد مالکیت شخص ثالث باشند، و خود را موظف می دانند، PFERD را از کلیه خسارت ها و آسیب های ناشی از رعایت نکردن این ضمانت یا ممنوعیت استفاده از کالای ارسالی توسط شخص ثالث محافظت نمایند. ادعاهایی از این دست تنها تا 10 سال پس از تاریخ تحویل معتبر خواهند بود.

14. دستورالعمل های استفاده
در صورتی که پیمانکاران خدمات ساختمانی، مونتاژ، نصب، پشتیبانی یا کارهای ویژه دیگری در املاک PFERD ارائه دهند، موظفند اطمینان حاصل نمایند که همکارانشان و/یا همکارانشان در شرکت های زیرشاخه آن شرکت "دستورالعمل های کلی استفاده برای پرسنل پیمانی Marienheide و Hermeskeil" را که در وب سایت http://www.pferd.com/de-de/518_DDE_HTML.htm ذخیره شده و قابل دسترسی است را مطالعه کنند.

15. شرایط پرداخت
موعد پرداخت پس ارسال موفقیت آمیز کالا شروع می شود و در سریع ترین حالت در زمان دریافت فاکتور مطابق با قانون می باشد، که البته نمی تواند قبل از زمان توافق شده برای تحویل باشد. در صورتی که موعد پرداخت خاصی بصورت کتبی تعیین نشده باشد، پرداخت یا ظرف مدت 14 روز و با کارمزد 3% و یا در مدت 30 روز و به صورت خالص انجام می گیرد. هر پرداختی منوط به بررسی اعتبار فاکتور ارائه شده است.

16. ادعای مالکیت
هرگونه ادعای مالکیت از طرف پیمانکاران تنها پس از اعلام انصراف از قرارداد امکان پذیر است.

17. تبلیغات
پیمانکاران متعهد می شوند در صورت عدم موافقت کتبی به شخص ثالث درباره این موضوع که با PFERD همکاری می کنند توضیحی ارائه ندهند، به خصوص از وارد کردن نام PFERD در فهرست های مرجع و از بیان ارتباط با PFERD در تبلیغات خود خودداری نمایند.

18. حوزه قضائی/حقوق قابل اعمال/قوانین قابل تفکیک
18.1 حوزه قضائی دفتر مرکزی PFERD است. با این حال PFERD این حق را برای خود قائل است که در موارد خاص به صورت قانونی در حوزه قضائی خاصی شکایت خود را تنظیم نماید.
18.2 این قرارداد از قوانین جمهوری فدرال آلمان پیروی می نماید مگر در موارد تداخل با قوانین سازمان ملل برای خرید فروش بین المللی کالا (CISG).
18.3 در صورتی که بندهایی از الزامات EB بی اثر باشند، بی اثر بشوند و یا قابل اجرا نباشند، اعتبار این قوانین لطمه نخواهد خورد. این قوانین باید با قوانینی جایگزین شوند، که مواضع حقوقی و اقتصادی آنها را به بهترین شکل تامین نمایند.

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400