ترکیبی برای موفقیت شما

اپراتورها در سراسر جهان به Blue اعتماد داشته و PFERD را انتخاب می‌کنند. ترکیب مشاوره‌های فردی و ابزارهای نوآورانه با کارآیی بالا به همراه توانایی کاربران در محل کار همواره دستیابی به نتیجه بهینه را برای هر کاری تضمین می‌کند.

خدمات مشاوره‌ای مثلاً جهت بهبود ارگونومی کار روز به روز اهمیت بیشتری می‌یابد. تجزیه و تحلیل دقیق مشکل و تنظیم دقیق تمام پارامترهای فرآیند پایه و اساس کاری ایمن، اقتصادی و ارگونومیک را تشکیل می‌دهند.

 

فرمول PFERD

ابزارهای نوآورانه با کارآیی بالا

+ مشاوره فردی و هدفمند

+ انتخاب صحیح نیروی محرکه

+ توانایی کاربر

______________________________

= نتیجه بهینه و اقتصادی

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400