ایمنی و سلامت

شرکت فرد به عنوان یکی از تولیدکننده های ابزار آلات سایش موظف به رعایت قوانین ملی و بین المللی تجهیزات، استانداردها و راهبردها است. اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات موضوعات.

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400