وظایف تهیه کنندگان بر طبق لیست REACH

قوانین REACH تمام تولید کننده ها را موظف میکند که اگر در تولید محصولات خود از مواد شیمیایی مشخص شده در لیست استفاده میکنند و میزان آن بیش از 1% است باید این اطلاعات را به مصرف کننده های خود ارائه دهند. برای انجام این وظایف بر طبق ماده قانون 33، ما نیاز به داشتن اطلاعاتی در مورد شما داریم.

 آیا محصولات ارسالی شما بر طبق قانون (1)59- صادر شده در سالEC  1907/2007 حاوی بیش از 1% از مواردی است که در لیست آورده شده است؟

لطفا اگر پاسخ شما مثبت است جملات زیر را کامل کنید

نام محصول ارسال شده و بسته ها شامل موارد ذکر شده بر طبق لیست اعلام شده در ماده قانون (1)59 در REACH و صادر شده در تاریخ1907/2006/EC و در تمرکز XX و وزن درصدی اطلاع رسانی و عرضه میشوند. 

به دلیل اینکه لیست ذکر شده ی این مواد همیشه در حال تغییر است. از شما تقاضا داریم که شرایط هر شفارش و بسته ی ارسالی خود را کنترل کنید. همچنین این درخواست های ارسالی را هر 12 ماه چک کنید.

اگر هیچگونه اطلاعاتی از شما دریافت نکنیم فرض میکنیم که هیچ کدام از موار ارائه شده در لیست مورد استفاده قرار نگرفته است.

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400