فرد جهانی

 در این نقشه شما مراکز فروش و نماینده های بین المللی ما را مشاهده میکنید. با کلیک بر روی نقطه آبی اطلاعات مورد نیاز در مورد نماینده ها در مناطق مختلف را دریافت می کنید. با کلیک بر روی پرچم هر کشور جزئیات تماس با شرکت های وابسته و نماینده ها را مشاهده میکنید

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400