استانداردها و آئین نامه ها

ابزار آلات فرد با استانداردها و آئین نامه های ملی و بین المللی سازگاری دارد.

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400