لیست مواد ممنوعه در محتوای مواد و بسته های ارسالی

شما در این لیست میتوانید مواد یا کروهی از مواد را بیابید که هم شرکت فرد استفاده از آنها را در محصولات ارسالی خود نپذیرفته است و هم شرایط استفاده از آنها کاملا محدود شده است و همکین شرایط باعث بالا رفتن شرایط کیفی و قانونی شده است. این لیست به منظور راهنمایی های بیشتر دائما در حال اصلاح میباشد به همین منظور نوجه کنید که بسته های ارسالی شامل این لیست باشند.

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400