استفاده از هیدروکربن های چند حلقه ای (PAH) ممنوع است.

 گروه هیدروکربن های چند حلقه ای (PAH) شامل چند صد ماده جداگانه میشود. چیزی که در ترکیب همه آنها مشترک است این است که همه آنها از حلقه های خطی بنزو ( هیدرو کربور) ساخته شده اند.

قوانین انجمن فدرال برای سنجش میزان خطر، عامل بسیار خوبی برای کاربرد قوانین PAH به منظور تغییر ساختار و جلوگیری از سرطان و تاثیرات تولید مثلی است.

هیئت نظارت بر کیفیت تجهیزات فنی و محصولات مصرفی (AtAV) در صدد است که با اعطای نشان GS به محصولات، کنترل PAH همه محصولات را اجباری کند. آزمایشات مخصوص جدیدی برای اعطای نشان GS از تاریخ 01.04.2008 ترتیب داده شده است. میزان وجود PAH  در محصولات به نوع و مدت استفاده بستگی دارد.

شرگت فرد تولید محصولاتی با این ویژگی ها را تضمین میکند. تمام محصولات ارسالی شرکت فرد دارای این ویژگی هستند، شما میتوانید در کاتالوگ 2 موارد این محدودیت ها را مشاهده کنید. خصوصا در تولید محصولات نباید از عناصر نرم و کربن های سیاه که در PAH آمده اند استفاده شود.

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400