آلودگی ناشی از محصولات رادیو اکتیوی

هیئت نظارت وحفاظت بر محیط زیست آلمان در فوریه سال 2009 اطلاعیه عمومی را در مورد محصولات فلزی غیر آهنی که از هند وارد شده اند و در چندین مورد آلوده به مواد رادیو اکتیوی است به چاپ رساند.( میتوانید گزارش مربوط را با شماره 41/09 ببینید.)

 در حال حاضر، فرض بر این است که این آلودگی نتیجه ذوب غیر عمدی عناصر رادیو اکتیوی cobalt-60 در کارخانجات هند است.

هر دو نوع محصولات مورد استفاده که شامل مواد اولیه تشکیل شده از فلزات غیر آهنی و مواد کاربردی هستند در آلمان طراحی و تولید میشوند. همچنین محصولاتی مانند ماشین آلات نیز شامل این قوانین هستند.

محصولات آلوده شده ی استیل که نتیجه ی ذوب غیر عمدی منابع رادیو اکتیوی است مسئله ای جهانی شده است. به عبارت دیگر همیشه این تردید وجود دارد که محصولات فلزی آلوده باشند. 

نیازی به بیان نیست که تمام محصولات عرضه شده ی شرکت فرد شامل برچسب های سلامت برای کارگران و مصرف کننده هاست.

به همین خاطر ما میتوانیم این اطمینان خاطر را به شما بدهیم که غیر ممکن است محصولات ارسالی شرکت فرد آلوده به مواد رادیو اکتیوی باشد.

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400