اخبار شرکت

 
16.08.2011

ساختمان جدید در PFERD

PFERD موجب تقویت و توسعه بیشتر Marienheide می شود ساختمان کاری برای مرکز آموزش جدید و غذاخوری جدید شرکت در حال فعالیت است.

PFERD بر کیفیت عالی در زمینه آموزش و مهمان نوازی هم برای مشتریان و هم برای کارکنان خود تأکید می کند. جلسات آموزشی حرفه ای و عملی و آموزش بیشتر در اتاق های آموزش PFERD ما بگونه ای طراحی شده که هم کارکردی و دوستانه باشد و هم نقش مهمی در موفقیت ابزارهای کیفیت که توسط مشتریان و کاربران استفاده می شود داشته باشد.

غذاخوری جدید شرکت برای استفاده در طول بازدید مشتریان و پذیرایی از مهمانان، کنفرانس ها و رویدادها مناسب و کامل است.

محیط گرم، دوستانه و لذت بخش غذاخوری شرکت به همراه غذاهای سالم، خوشمزه و تازه انگیزه و همبستگی را بین کارکنان افزایش می دهد. هدف ویژه شرکت بهبود و ارائه بیش از انتظار واقعی است. فلسفه شرکت بر اساس همکاری و مسئولیت اجتماعی در بین کارکنان است.

فداکاری کارکنان سهم قابل توجهی در داستان موفقیت PFERD داشته است. با توسعه بیشتر مکان اصلی، مدیریت شرکت به همه کارکنان و افراد مسئول در منطقه نشان می دهد که Marienheide در حال تقویت و توسعه است و برای آینده محلی امن خواهد بود.


"

back
 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400