اخبار شرکت

 
18.11.2011

کارخانه و انبار مرکزي جديد براي برسهاي صنعتي فرد در آمريکا


شرکت توليد برسهاي ملواکي از سال ۱۹۹۷ جزوه گروه بين المللي فرد ميباشد.
اين شرکت جزوه توليد کنندگان برتر دنيا محسوب ميشود.

توسط دستگاهاي جديد و مدرن توليد شده و    PFERFD ADVANCE  برسهاي صنعتي با مارک  فرد
    ميباشند.  متناسبا  با تو جه به استانداردهاي کيفيتي از بالا ترين کيفيت و اطمينان  برخوردار
شرکت فرد توانسته است با توليد برسهاي داراي کيفيت  عالي  بازارهاي جديدي  را در خارج از قاره امريکا  بدست آورد. با بکا ر گيري امکانات جديد و مدرن جهت توليد برسهاي صنعتي شرکت فرد توانسته است کيفيت ابزار را در سطح عالي تضمين نمايد.

همراه با جابجايي محل توليد برسها انبار مرکزي نيز از ليومينستر به ميلواکي منتقل شده است که  اين امر در جهت تقويت شبکه توزيع و ارسال ابزار در آمريکاي شمالي  عمل کرده و موضوع سرويس دهي به مصرف کنندگان را تسريع نموده. بطوريکه سفارش کالا با کيفيت بالا و ارسال سريع در امريکا و در سطح بين المللي مارک فرد را بيشتر از قبل مورد توجه قرار داده است.

back
 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400