ثبت در بازارهای فرد

لطفا اطلاعات خود را در بازارهای فرد ثبت کنیدو فرم های زیر را تکمیل کنید. اگر شما شماره ی کاربری خود را در کادر وارد کنید رمز خود را از پست دریافت میکنید و اطلاعات برای شما قابل دسترس خواهد بود.

پیغام شما برای فرد

 
* = قسمت اجباری
 


 


 


 


 

/
 

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400