Overigen


Voor de Nederlandse teksten verantwoordelijk:

PFERD-Rüggeberg B. V.
PFERD-gereedschappen
Straatadres: Hekven 15bis - 4824 AD Breda
Postadres: Postbus 2070 - 4800 CB Breda

Telefoon: 076-5937090
Telefax:   076-5421033
e-mail: info@pferd.nl

Besloten vennootschap
Handelsregister Breda: 20029335
Directeur: Dhr. I.J.J. de Croock
Onderdeel van August Rüggeberg GmbH & Co.KG, Hauptstrasse 13 - D-51709 Marienheide

 

Directie hoofdkantoor: 
Jörn Bielenberg (woordvoerder/CEO), Klaus Kasper, Stefan Kroll

B.T.W. nr.: NL 008186807 B01

Deze website bevat koppelingen naar websites van derden ("externe links"). Deze websites zijn onderhevig aan de aansprakelijkheid van de betreffende gebruiker. De aanbieder heeft bij de koppeling van de externe links de vreemde inhouden gecontroleerd of er eventuele rechtsovertredingen bestaan. Tot dit tijdstip waren geen rechtsovertredingen aantoonbaar. De aanbieder heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving van de inhouden van de gekoppelde pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder zich over de verwijzing of links achterliggende inhouden tot eigen maakt. Een voortdurende controle van de externen links kan niet van de aanbieder zonder concrete verwijzingen naar rechtsovertredingen gevergd worden. Bij kennis van rechtsovertredingen worden echter dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd.

De op deze website gepubliceerde inhouden zijn onderhevig aan het Duitse auteurs- en octrooirecht. Elk door het Duitse acteurs- en octrooirecht niet toegestane gebruik heeft vantevoren de schriftelijke toestemming van de aanbieder nodig of de betreffende eigenaar van de rechten. Dit geldt in het bijzonder bij verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslaan, verwerking resp.doorgave van inhouden in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhouden en rechten van derden zijn daarbij als zodanig weergegeven. De ongeoorloofde verveelvoudiging of doorgave van separate inhouden of complete bladzijden is niet toegestaan en strafbaar. Enkel en alleen het maken van kopieën en downloads voor het persoonlijke, privé- en niet commercieel gebruik is toegestaan.

De presentatie van deze website in vreemde frames is alleen toegelaten met schriftelijke toestemming.

Het gebruik van de contactgegevens van het impressum voor zakelijke reclame is uitdrukkelijk ongewenst, of de aanbieder moet hiervoor zijn schriftelijke toestemming gegeven hebben of er bestaat reeds een zakelijke relatie. De aanbieder en alle op  deze website genoemde personen spreken hiermee ieder commercieel gebruik en doorgave van uw gegevens tegen.

Icons by Mark James, http://www.famfamfam.com/

 
 

Beurzen

PFERD neemt ook dit jaar weer aan verschillende beurzen deel. Hier vindt u alle beurzen, waaraan PFERD deelneemt.

Contact

PFERD-Rüggeberg B. V.
Hekven 15bis - 4824 AD Breda
Postbus 2070 - 4800 CB Breda

Tel: 076-5937090
Fax: 076-5421033
E-Mail: info@pferd.nl


Toerentalberekenaar

Bereken hier het optimale toerental voor uw PFERD-gereedschap.