Verordening REACH

Wat betekent REACH?

Sinds 1 juni 2007 wordt met de nieuwe EG-verordening REACH (1907/2006/EG) het bestaande chemicaliënrecht fundamenteel nieuw geregeld. De wetgever vervolgt met REACH (Registrering, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën) het doel, de gevaren en de risico’s door chemische stoffen tot een minimum te beperken en een hoger veiligheidsniveau voor mens en omgeving te realiseren.

REACH draagt aan de industrie de hoofdverantwoording over voor de beheersing van potentiële risico’s door chemische stoffen. De industrie is ook verantwoordelijk voor de doorgave van geschikte veiligheidsinformatie aan de gebruikers. De verordening heeft uitwerkingen op de totale leverketen. Nauwe samenwerking en communicatie met leveranciers en klanten zijn absoluut noodzakelijk.

PFERD heeft zich intensief met de verordening bezig gehouden en zal vanzelfsprekend alle daaruit voortkomende verplichtingen vervullen en constructief omzetten. Als centrale aanspreekpartner in onze firma staat u voor al uw vragen, die REACH betreffen, Mevrouw Dr. Birgit Franken (e-mail: birgit.franken@pferd.com) ter beschikking. Wij adviseren u graag!

PFERD informeert:

Artikel 33 van de verordening voorziet voor iedere leverancier (fabrikant en importeur) van een product de informatieplicht, wanneer in het betreffende product een stof zit van de “REACH-kandidatenlijst” in een concentratie van meer dan 0,1 gew.%. Let er a.u.b. op, dat deze lijst continue verder uitgebouwd en geactualiseerd wordt.

Als producent van premiumgereedschappen informeren wij onze klanten en benoemen alle betreffende artikelen in de tabel "REACH-lijst". De ontwikkeling van nieuwe producten en productieproces en de constante verbetering van ons productenprogramma zijn wezenlijke ondernemersdoelen van PFERD. Daarom heeft het onze bijzondere belangstelling om zo snel mogelijk oplossingen te vinden om, zo nodig, de in de "REACH-kandidatenlijst" genoemde stoffen bij de productie van PFERD-gereedschappen in de toekomst niet meer te gebruiken. Hiermede bevestigen wij, dat de door PFERD geproduceerde producten geen stoffen van de kandidatenlijst (telkens de actueelste stand) volgens artikel 59(1) van de verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) in concentraties boven 0,1 gew.% bevatten.

Overige informatie over REACH verkrijgt u hier.

 
 

Beurzen

PFERD neemt ook dit jaar weer aan verschillende beurzen deel. Hier vindt u alle beurzen, waaraan PFERD deelneemt.

Contact

PFERD-Rüggeberg B. V.
Hekven 15bis - 4824 AD Breda
Postbus 2070 - 4800 CB Breda

Tel: 076-5937090
Fax: 076-5421033
E-Mail: info@pferd.nl


Toerentalberekenaar

Bereken hier het optimale toerental voor uw PFERD-gereedschap.