PFERDEFFICIENCY

De efficiency staat in het middelpunt van alle arbeidsprocessen. Zij komt voort uit de besparing van kosten enerzijds en de stijging van productiviteit anderzijds. In deze optiek staan gebruikers dagelijks voor de uitdaging hun taken snel, succesvol en met het beste resultaat af te handelen. De efficiency van de gebruikte gereedschappen blijkt niet alleen uit het recent verkregen werkresultaat maar ook uit het feit hoe het gebruik van deze gereedschappen langdurig inwerkt op mens, machine en het continue-bedrijf.

Als kwaliteitsproducent concentreert PFERD zich bij de ontwikkeling van alle producten steeds op het economisch optimale. Bovendien is het aan het licht brengen van overige besparingspotentiëlen een voor zichzelf gesteld doel van PFERD en de basis voor de ontwikkeling van duurzaam efficiënte producten.

In het kader van PFERDEFFICIENCY biedt PFERD innovatieve, krachtige gereedschapsoplossingen en machines met een uitstekende economische meerwaarde aan. Zij geven perfecte resultaten in zeer korte tijd, besparen energie en/of produceren minder kostenveroorzakend afval. Bovendien dragen zij bij tot lang constant presteren van de gebruiker en een hogere productiviteit.

Aan de hand van vier pictogrammen herkent u, in een oogopslag, welke uitstekende economische meerwaarde onze innovatieve gereedschapsoplossingen bieden in vergelijking met de traditioneel gebruikte producten.

 
 

Beurzen

PFERD neemt ook dit jaar weer aan verschillende beurzen deel. Hier vindt u alle beurzen, waaraan PFERD deelneemt.

Contact

PFERD-Rüggeberg B. V.
Hekven 15bis - 4824 AD Breda
Postbus 2070 - 4800 CB Breda

Tel: 076-5937090
Fax: 076-5421033
E-Mail: info@pferd.nl


Toerentalberekenaar

Bereken hier het optimale toerental voor uw PFERD-gereedschap.