Impressum

Odpowiedzialny za treść:

PFERD-VSM Sp. z o.o.
ul. Polna 1A
62-025 Kostrzyn Wlkp.
Polska

Tel: + 48 61 8970480
Fax: + 48 61 8970490
E-Mail: pferdvsm@pferdvsm.pl

Dyrektor zarządzający: Grzegorz Koczur

 

NIP 952-12-74-845
REGON: 012314700
Nr KRS 0000026922
Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 5 700 000,00 zł  (w całości opłacony)
Konto bankowe: Deutsche Bank Polska   97 1880 0009 0000 0011 0024 5018

 

Operator strony internetowej i hosting:

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
PFERD-Werkzeuge
Hauptstraße 13
51709 Marienheide
Niemcy

Telefon: + 49 2264 9-0
Telefax: + 49 2264 9-400
e-mail: info@pferd.com

Spółka komandytowa z siedzibą w Marienheide
Sąd rejonowy miasta Kolonia, wpis handlowy 16833
Wspólnicy: Rüggeberg GmbH, Marienheide
Sąd rejonowy miasta Kolonia z wpisem HRB 38473
Dyrektorzy naczelni: Jörn Bielenberg (Sprecher/CEO), Klaus Kasper, Stefan Kroll

Numer identyfikacji podatkowej: DE 122545917

Strona internetowa zawiera nawiązania do innych stron internetowych ("linki zewnętrzne"). Strony te podlegają odpowiedzialności cywilnej zarządców. Oferent przy pierwszym nawiązaniu do linków zewnętrznych dokonał sprawdzenia obcych treści pod kątem ich ewentualnych prawnych wykroczeń. Jak dotąd, nie odnotowano wykroczeń prawnych. Oferent nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły układ oraz treści powiązanych stron. Zamieszczenie linków zewnętrznych przez oferenta nie oznacza, że objął on w posiadanie treści znajdujących się pod danymi linkami lub odnośnikami. Oferent nie może żądać ciągłej kontroli linków zewnętrznych bez wskazania na konkretne wykroczenie prawne. W przypadku takiego wykroczenia takiego rodzaju linki zewnętrzne zostaną niezwłocznie usunięte.

Zamieszczone na tej stronie treści podlegają ustawie o ochronie praw autorskich oraz ustawie o ochronie świadczeń. Każde, niedopuszczone przez ustawę o ochronie praw autorskich i ochronie świadczeń wykorzystanie, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody oferenta lub obecnego posiadacza prawa. Dotyczy to zwłaszcza powielania, opracowywania, tłumaczenia, zapisywania, przerabiania, interpretacji lub odtwarzania treści w bazie danych lub innych elektronicznych mediach i systemach. Jako takie są oznaczone treści i prawa osób trzecich. Powielanie i rozpowszechnianie poszczególnych treści lub kompletnych stron bez pozwolenia jest niedozwolone i karalne. Dozwolone jest wyłącznie produkowanie kopii oraz pobieranie dla użytku prywatnego, a nie komercyjnego.

Wyświetlanie niniejszej strony jako odnośnika jest dopuszczalne wyłącznie za pisemną zgodą.

Poprzez odwiedzenie strony oferenta informacje mogą zostać zachowane poprzez dostęp (data, godzina, przeglądana strona). Dane te nie należą do osobowych, lecz są uczynione anonimowymi. Analizowane są wyłącznie w celach statystycznych. Nie ma miejsca przekazywanie ich osobom trzecim, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych. Oferent wyraźnie wskazuje, iż przesyłanie danych w internecie (np. w ramach komunikacji pocztą e-mail) wykazuje luki w systemie zabezpieczeń i dane takie nie mogą być chronione przed dostępem do ich osób trzecich.

Nie wyrażamy zgdody na używanie danych kontaktowych zawartych w impressum w celach reklamowych, chyba, że oferent wcześniej udzielił pisemnego zezwolenia lub istnieje już współpraca handlowa. Oferent i wszystkie wymienione na tej stronie osoby sprzeciwiają się komercyjnemu wykorzystywaniu danych i ich przekazywaniu osobom trzecim.

Icons by Mark James, http://www.famfamfam.com/

 
 

Targi

Także w tym roku firma PFERD wystawia się na różnych lokalnych targach. Tutaj znajdą Państwo wykaz imprez targowych.

Kalkulator liczby obrotów

Tutaj mogą Państwo obliczyć optymalną liczbę obrotów dla Państwa narzędzia PFERD


Kontakt

PFERD-VSM Sp. z o.o.
ul. Polna 1A
62-025 Kostrzyn Wlkp.

Tel: + 48 61 8970480
Fax: + 48 61 8970490
E-Mail: pferdvsm@pferdvsm.pl