Nowości produktowe

 
11.09.2012

Oszczędne prace czyszczące i odgratowywanie za pomocą szczotek nylonowych

PFERD poszerza ofertê szczotek technicznych z w³osiem z tworzywa sztucznego o wykonanie ca³kowicie bez ziarna œciernego. Elastyczne w³osie wykonania z nylonu jest mniej agresywne ni¿ w wykonaniu z drutem stalowym lub w³osiem z wêglika spiekanego. Dziêki temu szczotki nylonowe nadaj¹ siê g³ównie do obróbki materia³ów takich jak miêkkie tworzywa sztuczne, które inaczej zosta³yby zarysowane lub uszkodzone, np. do lekkich prac odratowuj¹cych, do precyzyjnej obróbki powierzchni oraz usuwania lekkiego gratu na duro - i termoplastach.

Program obejmuje trzy ró¿ne wymiary w wykonaniu szczotek tarczowych, nieplecionych z otworem.

Pasuj¹ce napêdy: wa³ki giêtkie, szlifierki sto³owe oraz maszyny stacjonarne, tak¿e u¿ycie na robotach.

back
 
 

Targi

Także w tym roku firma PFERD wystawia się na różnych lokalnych targach. Tutaj znajdą Państwo wykaz imprez targowych.

Kalkulator liczby obrotów

Tutaj mogą Państwo obliczyć optymalną liczbę obrotów dla Państwa narzędzia PFERD


Kontakt

PFERD-VSM Sp. z o.o.
ul. Polna 1A
62-025 Kostrzyn Wlkp.

Tel: + 48 61 8970480
Fax: + 48 61 8970490
E-Mail: pferdvsm@pferdvsm.pl