REACH Obowiązek dostawców przekazywania informacji o substancjach zawartych w produktach

Rozporządzenie REACH nakłada na wszystkich dostawców obowiązek informowania swoich klientów o zawartych w którymś ze swoich wyrobów substancji chemicznych wyszczególnionych na "liście kandydatów", w ilości większej niż 0,1 procent. Aby móc zastosować się do obowiązku przekazywania informacji zgodnie z art. 33 (REACH) potrzebne są od Państwa następujące informacje:

Czy którymś z dostarczanych przez Państwa do nas wyrobów zawarta jest wymienionych na "liście kandydatów" zgodnie z art. 59 (1) rozporządzenia (WE) 1907/2006 substancja w koncentracji powyżej 0,1%?

Jeżeli tak, proszę to potwierdzić następującym sfomułowaniem:

[Nazwa wyrobu] / opakowanie zawiera następujące substancje z niebezpieczne z "listy kandydatów" (stan: dd.mm.rrrr) zgodnie z art. 59 (1) rozporządzenia (WE) 1907/2006 („REACH“) w koncentracji xx (waga).-%: Substancja A (Nr CAS …), substancja B (Nr CAS …),….

Ponieważ "lista kandydatów" na bieżąco jest aktualizowana, przy każdym zamówieniu/dostawie należy sprawdzić aktualny stan faktyczny. Ma to zastosowanie wstecz, przy zrealizowanych w przeciągu 12 miesięcy dostawach.

Jeżeli nie otrzymamy od Państwa żadnych informacji, możemy przyjąć, że nie jest zawarta żadna substancja z aktualnej "listy kandydatów"!

 
 

Targi

Także w tym roku firma PFERD wystawia się na różnych lokalnych targach. Tutaj znajdą Państwo wykaz imprez targowych.

Kalkulator liczby obrotów

Tutaj mogą Państwo obliczyć optymalną liczbę obrotów dla Państwa narzędzia PFERD


Kontakt

PFERD-VSM Sp. z o.o.
ul. Polna 1A
62-025 Kostrzyn Wlkp.

Tel: + 48 61 8970480
Fax: + 48 61 8970490
E-Mail: pferdvsm@pferdvsm.pl