Lista substancji wysokiego ryzyka

Z powodu zaostrzonych wymogów jakościowych i prawnych, w załączeniu znajdą Państwo listę substancji (ewentualnie grup substancji), które w ogóle, lub tylko pod pewnymi ograniczonymi warunkami zostały zaakceptowane jako składnik dostarczanego wyrobu firmy PFERD.  Lista ta podlega ciągłemu dostosowywaniu i aktualizacji, w oparciu o nowe dyrektywy. Dlatego przy dostawach do firmy PFERD należy zwrócić uwagę, aby zostały spełnione wymogi podane w następujących punktach:

  • Zakazy i ograniczenia zgodne z rozporządzeniem REACH
  • Zakaz stosowania policyklicznych węglowodorów aromatycznych 
  • Zakaz stosowania fumaranu dimetylu 

       Radioaktywna kontaminacja wyrobów metalowych.

 
 

Targi

Także w tym roku firma PFERD wystawia się na różnych lokalnych targach. Tutaj znajdą Państwo wykaz imprez targowych.

Kalkulator liczby obrotów

Tutaj mogą Państwo obliczyć optymalną liczbę obrotów dla Państwa narzędzia PFERD


Kontakt

PFERD-VSM Sp. z o.o.
ul. Polna 1A
62-025 Kostrzyn Wlkp.

Tel: + 48 61 8970480
Fax: + 48 61 8970490
E-Mail: pferdvsm@pferdvsm.pl