Zakazy i ograniczenia według REACH

Rozporządzenie REACH, mające na celu rejestrację, ocenę oraz dopuszczenie substancji chemicznych zawiera obszerne wymogi względem producentów, importerów, handlowców oraz użytkowników  preparatów. Obok nałożonego obowiązku udzielania informacji o zawartości substancji niebezpiecznych, regulowane są również inne zobowiązania w zakresie substancji chemicznych np. rejestracja, dopuszczenie oraz ograniczenie (=zakaz). Rozporządzenie REACH dotyczy nie tylko substancji chemicznych, lecz również produkowanych z nich wyrobów (np. maszyny, zabawki, elementy konstrukcji itp.).

Załącznik XVII rozporządzenia REACH zawiera w różnych wpisów z tzw. ograniczeniami (zakazy dot. substancji). Do każdego zakazu zdefiniowane zostały warunki ograniczeń, tzn. dla jakich zastosowań obowiązują zakazy oraz jakie konkretnie wartości graniczne nie mogą być przekroczone.  

Wszystkie dostarczane do firmy PFERD produkty muszą odpowiadać wymogom aktualnie obowiązującemu rozporządzeniu REACH wraz ze wszystkimi zmianami.

 

 
 

Targi

Także w tym roku firma PFERD wystawia się na różnych lokalnych targach. Tutaj znajdą Państwo wykaz imprez targowych.

Kalkulator liczby obrotów

Tutaj mogą Państwo obliczyć optymalną liczbę obrotów dla Państwa narzędzia PFERD


Kontakt

PFERD-VSM Sp. z o.o.
ul. Polna 1A
62-025 Kostrzyn Wlkp.

Tel: + 48 61 8970480
Fax: + 48 61 8970490
E-Mail: pferdvsm@pferdvsm.pl