Skażenie radioaktywne wyrobów metalowych

W lutym 2009 roku Federalne Ministerstwo Środowiska poinformowało opinię publiczną o wyrobach ze stali nierdzewnej z Indii, które wykazały skażenie radioaktywne (patrz notatka prasowa nr 41/09).

Dotychczasowe badania wykazały, iż zanieczyszenia zostały spowodowane niezamierzonym uwalnianiem się radioaktywnych promieni izotopu kobaltu-60, używanego w medycynie do napromieniowania komórek nowotworowych przy pomocy tak zwanej bomby kobaltowej.

Przy znalezionych, wykazujących radioaktywne promieniowanie produktach chodzi zarówno o produkty wstępne w postaci stali nierdzewnej - stali okragłej, która może być przetwarzana w Niemczech, jak również o produkty końcowe, jak np. części maszyn.  

Skażone produkty ze stali jako następstwo niezamierzonego uwalniania radioaktywnych promieni stanowią problem globalny. Ukryte zagrożenie w radioaktywnie skażonych wyrobach ze stali stało się bardzo poważnym tematem.

Oczywistym jest, że nasze wyroby nie stwarzają ryzyka dla zdrowia naszych pracowników i klientów.

Dlatego możecie być Państwo pewni, że w dostawach z firmy PFERD wyklucza się wszelkie radioatywne skażenia wyrobów metalowych.

Tutaj znajdą Państwo notatkę prasową na ten temat:

 
 

Targi

Także w tym roku firma PFERD wystawia się na różnych lokalnych targach. Tutaj znajdą Państwo wykaz imprez targowych.

Kalkulator liczby obrotów

Tutaj mogą Państwo obliczyć optymalną liczbę obrotów dla Państwa narzędzia PFERD


Kontakt

PFERD-VSM Sp. z o.o.
ul. Polna 1A
62-025 Kostrzyn Wlkp.

Tel: + 48 61 8970480
Fax: + 48 61 8970490
E-Mail: pferdvsm@pferdvsm.pl