Varvtal, verktygsdiameter och skärhastighet

Varvtalet n anges i varv per minut [r/min]. Det erforderliga varvtalet fastställes av skärhastigheten V i [m/min] eller [m/s] och av verktygets diameter d x π (3,14).

Skärhastighet V

Skärhastigheten är den hastighet, med vilken en verktygsegg förs i snittriktning genom det material som skall bearbetas och avverkar ett spån. Skärhastigheten V anges i meter per minut [m/min] eller i meter per sekund [m/s]. Den är avhängig av maskinens varvtal n som anges i varv per minut [r/min] och av verktygets diameter d i [mm] x π (3,14).

 

Fastställ
Varvtal (n)

Antriebsdrehzahlmm
 
beräkna
Varvtal (n):
0

r/min

 

Fastställ
Diameter (d)

Durchmesser


r/min

 
beräkna
Diameter (d)
0 mm
 

Fastställ
Hastighet (V)

Geschwindigkeitr/min

 
beräkna
Hastighet (V):
0 m/s
0 m/min
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se