Kännetecknet för säkerhet och prestanda

De höga kvalitetskraven från PFERD är grunden för innovativa produkter med hög prestanda. Forskning och utveckling, en egen tillverkningsanläggning samt kontinuerlig kontroll och vidareutveckling av kvalitets- och säkerhetsstandarder i egna laboratorier garanterar den höga PFERD-kvaliteten.

Vid sidan av de höga kvalitetskraven spelar även arbetsskydd, hälsa och ergonomi en avgörande roll. Kvalitetssystemet hos PFERD är certifierat enligt ISO 9001.

Sedan flera år är PFERD medlem av "Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. (oSa)" (organisationen för säkerhet för slipverktyg) för att ge användaren största möjliga säkerhet genom kontinuerlig övervakning av tillverkningen, normenlig produktion och märkning av produkterna – på alla PFERDs tillverkningsorter i hela världen.

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se