Teknisk rådgivning

För att optimera en bearbetningsprocess krävs väl underbyggda kunskaper. Framförallt om det tekniska sambandet mellan material, maskin och verktyg. PFERDs expertteam hjälper gärna till – på ort och ställe - tillförlitligt och effektivt.

PFERD-säljaren är er kontakt hos oss. Skillnader i prestanda, jämförelse mellan befintliga verktyg, råd om optimal lagerhållning - säljaren informerar om PFERD-verktygens styrkor och utbildar gärna om användartekniskt KnowHow.

För ytterligare komplexa användningsproblem/utmaningar finns alltid mer experthjälp att få från våra tekniska kundrådgivare och branschspecialister på vårt moderbolag i Tyskland.

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se