Kapskivor för stationära maskiner

För de många olika kapförfarandena inom industri och hantverk har PFERD stationära kapskivor i två produktlinjer med separata utföranden i den nya
verktygshandboken.
Inom produktlinjerna är programmet indelat i fem olika produktgrupper:
■CHOPSAW – med mellanarmering för aggressiv kapning med liten gradbildning
■CHOPSAW-HD – med två ytterarmeringar för hög sidostabilitet
■RAIL – för kapning av räls
■LABOR – för kapning av laboratorieprov
■HEAVY-DUTY – för effektstarka maskiner

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se