Redaktion


Ansvarig för innehållet:

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö
Sverige

Telefon: + 08 564 72 300
Telefax: + 08 564 72 301

e-mail: info@pferd-vsm.se

Org.nr 5563-15 81 60
VAT-nr SE556315816001

VD: Staffan Sonesson
SE5563158160
Aktiekapital: SEK 4.500.000.-

 

Webbplats Operatör och hosting

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
PFERD-Werkzeuge
Hauptstraße 13
51709 Marienheide
Tyskland

Telefon: + 49 2264 9-0
Telefax: + 49 2264 9-400
e-mail: info@pferd.com

VD: Jörn Bielenberg (Sprecher/CEO), Jörg Hesse, Klaus Kasper, Stefan Kroll

Kommanditgesellschaft in Marienheide
Amtsgericht Köln HRA 16833
Persönlich haftende Gesellschafterin: Rüggeberg Beteiligungs GmbH, Marienheide
Amtsgericht Köln HRB 38473
Umsatzsteuer-ID: DE 122545917

Verantwortlicher i.S.d. Presserechts:
Florian Pottrick
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
51709 Marienheide

 

Denna webbplats har länkar till tredje parts webbplatser ("externa länkar"). Resp utgivare ansvarar för innehållet på dessa webbplatser. Vi har kontrollerat innehållet med avseende på ev lagbrott när kopplingen till de externa länkarna gjordes. Vid detta tillfälle har inga lagbrott kunnat upptäckas. Vi har inget som helst inflytande på aktuell och kommande utformning och på innehållet i de länkade sidorna. Att lägga till externa länkar betyder inte, att vi anammar innehållet bakom hänvisningen eller länken. Ständig kontroll av de externa länkarna kan man inte kräva av oss utan konkreta hänvisningar till lagbrott. Vid kännedom om lagbrott tas sådana externa länkar omedelbart bort.

Innehållet som publiceras på denna webbplats gäller under tysk upphovsrätt och immaterialrättsintrång. All användning som inte är tillåten av tysk upphovsrätt och immaterialrättsintrång behöver dessförinnan vårt eller aktuell rättsinnehavares skriftliga medgivande. Detta gäller speciellt för kopiering, bearbetning, översättning, lagring, databehandling resp återgivning av innehåll i databanker eller andra elektroniska medier och system. Innehåll och rättigheter för tredje part är därvid markerade som sådana. Otillåten kopiering eller återgivning av delar av innehållet eller kompletta sidor är ej tillåtet och är straffbart. Endast kopiering och downloads för personligt, privat och ej kommerciellt bruk är tillåtet.

Endast med skriftligt tillstånd är det tillåtet att visa denna webbplats i andra ramar.

Vi vill understyrka, att det inte är önskvärt att använda Impressums kontaktdata för yrkesmässig reklam, om vi inte tidigare lämnat vårt skriftliga samtycke eller om en affärsförbindelse redan existerar. Vi och alla personer som omnämnes på denna webbplats motsätter sig härmed varje kommersiell användning och utlämnande av data.

Icons by Mark James, http://www.famfamfam.com/

Detta gäller även våra sociala medier (t ex Facebook, Youtube, etc).

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se