På plats överallt för Er rådgivning

PFERD-TOOL-MOBIL är den mobila PFERD-verkstaden för rådgivning och demonstration av verktygen på plats. Teamet i TOOL-MOBILen besöker Era kunder tillsammans med Er för att lösa olika användningsproblem.

Professionell verktygsdemonstration

PFERD-TOOL-MOBIL kommer alltid med en erfaren, övertygande presentatör. Han rättar sig flexibelt efter Era krav, ger utförlig teknisk rådgivning och presenterar  ett "skräddarsytt" demonstrationsprogram, som han stämt av med Er. Om Ni också vill använda  PFERD-TOOL-MOBIL för Era säljaktiviteter, kontakta då Er PFERD-säljare.

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se