Nyhetsarkiv

 
09.03.2009

Säkerhet har alltid företräde

Slip- och kapverktyg kan vara farliga, om de används fel. Många slipprocesser kräver hög arbetshastighet för det roterande verktyget. Föreskrifter för förebyggande av olyckor kan vara till hjälp för att skydda användaren. Därutöver måste allt göras, för att göra slipverktygen speciellt säkra, för att de skall kunna mostå de extrema mekaniska och termiska belastningarna.

För PFERD är det en självklarhet, att investera i testanläggningar och i utbildning av de ansvariga medarbetarna. 2007 utvecklade PFERD t ex en toppmodern sidolasttestutrustning, som godkänts för användning med officiellt certifikat av materialtestmyndigheten NRW (MPA).

PFERD verktyg uppfyller högsta säkerhetskrav

Tusentals olyckor med handförda slipverktyg registreras världen över varje år. Därvid ger olycksfallsstatistiken belägg för att ett avsevärt antal av dessa olycksfall kan hänföras till verktyg med undermålig kvalitet. Branschorganisationen Werkzeug-Industrie e.V. (FWI) utgår ifrån, att ca 3.500 arbetsolyckor per år i Tyskland enbart i yrkesmäsig användning kan hänföras till undermåliga verktygsplagiat.

Som en av de ledande tillverkarna av slipverktyg uppfyller PFERD kraven enligt nationella och internationella lagar, normer och riktlinjer. Kvalitet och produktsäkerhet i betydelsen hälsa och säkerhet för användare av våra verktyg är vår främsta målsättning. Våra standarder går utöver de strängaste föreskrifter och är försedda med kvalitetsvarumärket för oSa (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.[organisationen för säkerhet för slipverktyg]), där PFERD är en av grundarna. Även fackhandeln profiterar på detta, då enligt apparat- och produktsäkerhetslagen, som gäller i Tyskland sedan den 1 maj 2004, även handeln är underkastad de skärpta kraven på ansvar. PFERD rekommenderar: Sälj enbart säkra verktyg med oSa-varumärket.

back
 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se