Nyhetsarkiv

 
12.07.2011

TOP 100

Endast kreativa företag med visioner och sinne för nyskapande har klarat sig in bland de 100 mest innovativa medelstora företagen. 2011 tillhör August Rüggeberg ett av dem och får kvaltitetsutmärkelsen ”Top 100” från Lothar Späth i Ostseebad Warnemünde.

För över 200 år sedan började företaget att tillverka filar. Sedan dess har det utvecklats till en marknadsledande producent av handförda verktyg under PFERD-logotypen. Rüggeberg-gruppen består av 1 000 medarbetare i Tyskland och sammanlagt mer än 1 700 medarbetare i över 20 dotterbolag världen över.

Avgörande för innovationsframgången är den konsekventa inriktningen att förse marknaden med nya idéer. Produktutvecklingen riktar sig direkt mot affärsområden och beroende på användning tar man fram nya lösningar. Innovationer uppstår genom flera idéer och förslag från medarbetarna. Som en del av PFERD-innovationsmanagement utvecklar olika team dessa idéer målinriktat för marknaden – alltid med kundnyttan framför allt. Denna strategi har självklart bidragit till att företaget kontinuerligt kan övertyga marknaden med nya innovationer.

Under flera månader studerade Wiens univeristet (Wirtschaftsuniversität Wien) innovationsförhållanden i medelstora företag i Tyskland. De 100 bästa, däribland August Rüggeberg, erhöll kvalitetsutmärkelsen ”Top 100”. ”Reflektionen av vår styrka tillsammans med tydliga strukturerade processer bildar grunden för innovativa tjänster. Men vi brinner också för det vi gör, och vill göra en skillnad. Utmärkelsen gör oss stolta och visar att det lönar sig när alla tillsammans drar åt samma håll”, säger VD Jim Rüggeberg.

De 100 medelstora företagen som fick kvalitetsutmärkelsen 2011, har under föregående år en omsättning på 11,2 miljarder euro. 769 nationella och 1 865 internationella patentansökningar bara under 2010. 48 av de 100 företagen är landets nummer ett i sin bransch, 19 till och med världsledande. 88 av de 100 belönade företagen har under de senaste tre åren växt snabbare än branschgenomsnittet – och det ligger runt 16%.

back
 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se